Conceptontwerp 30 kilometerzone Prinses Irenelaan wordt aangepast.

In de zomervakantieperiode hebben verschillende bewoners in- en rond de Prinses Irenelaan een informatiebrief van de gemeente ontvangen over het conceptontwerp voor een 30 kilometerzone Prinses Irenelaan. Opvallend in het conceptontwerp is het verwijderen van de zebrapaden. Bloeiend Hillegom heeft de nodige bezwaren tegen het conceptvoorstel. Om inwoners de gelegenheid te geven een zienswijze in te dienen is de afspraak

» Lees meer

Bloeiend Hillegom wil meer sociale woningbouw

De media hebben de afgelopen weken veel aandacht besteed aan de behandeling van het raadsvoorstel voor een reservering van 4 miljoen euro vanuit de algemene reserves (het spaarpotje van de gemeente) om sociale woningbouw te stimuleren. Dit naar aanleiding van een motie die verleden jaar is aangenomen om een onderzoek te doen naar de mogelijkheden om met dit geld de

» Lees meer

Wisseling van de wacht

Op donderdag 15 juli heeft Anouk Dijkshoorn afscheid genomen van de Hillegomse gemeenteraad. Doordat zij haar studie sociologie en politicologie een vervolg geeft in Nijmegen en zij naar Arnhem is verhuisd kan zij niet langer actief als raadslid zijn. Een raadslid moet immers wonen in de gemeente waar je raadslid bent. Anouk wordt opgevolgd door haar vader Maarten Dijkshoorn die

» Lees meer

Meer aandacht gevraagd voor de emancipatie LHBTI groep

Bloeiend Hillegom heeft afgelopen raadsvergadering meer aandacht gevraagd voor de emancipatie en positieverbetering van de LHBTI groep in de gemeente Hillegom. Dit naar aanleiding van de ophef rondom de anti-homowet in Hongarije en het gegeven dat deze groep nog steeds te maken heeft met geweld en discriminatie. Het gemeentebestuur gaat samen met de raadsleden na het zomerreces onderzoeken op welke

» Lees meer

Meer sporttoestellen in de buitenruimte

Sport- en bewegen is een belangrijk punt in het verkiezingsprogramma van Bloeiend Hillegom. Het zou voor alle inwoners mogelijk moeten zijn om verschillende sporten te kunnen beoefenen, zowel binnen als buiten. Zeker in de tijd van de coronacrisis, waar veel mensen thuis moeten werken en studeren, is gebleken dat sporten essentieel is voor een gezonde levensstijl. Daarnaast neemt het aantal

» Lees meer

Bloeiend Hillegom stelt vragen over scooteroverlast

Verschillende inwoners hebben ons benadert over de ervaren overlast van scooterrijders. Met name het verkeersgedrag en het veel te hard rijden van een groep scooterrijders zorgt voor onveilige situaties binnen het dorp. Burgemeester Van Erk, belast met de veiligheid binnen de gemeenten heeft deze vraag beantwoord. Het probleem rond het gedrag van de groep scooterrijders is bekend en heeft de

» Lees meer

Javapand

In de raadsvergadering van 25 maart jongstleden heeft Bloeiend Hillegom de keuze gemaakt om niet mee te gaan met het amendement om de gevel van het Javapand te behouden. Dit is een weloverwogen afweging geweest. Wanneer er nieuwe plannen voor deze plek waren geweest, bijvoorbeeld het bouwen van een appartementencomplex, hadden wij zeker ingestemd om de gevel te behouden. Dit

» Lees meer
1 2 3 4 5 14