Aanvraag vestiging van supermarkt aan de Weerlaan

In de raadvergadering van 27 mei heeft Bloeiend Hillegom vragen gesteld m.b.t. de aanvraag voor het vestigen van een supermarkt aan de Weerlaan 1 in Hillegom. In oktober 2019 had Bloeiend Hillegom ook al vragen over dit onderwerp gesteld omdat er toen ook een aanvraag voor het vestigen van detailhandel was. Over deze aanvraag doet de rechter 17 juni uitspraak. Inmiddels is er door de Aldi, de supermarkt waar het omgaat een aanvraag ingediend om zich als supermarkt op de Weerlaan 1 te mogen vestigen. Dit in het pand van de firma Van Roon waar zij al overeenstemming mee hebben. De betreffende portefeuillehouder heeft in haar beantwoording aangegeven dat de aanvraag voor het vestigen als supermarkt nog in behandeling is maar liet doorschemeren dat de voorkeur uitgaat om supermarken binnen het centrum (in en rond de Hoofdstraat) te houden, dit vanwege de aanzuigingskracht voor de overige winkels en om leegstand te voorkomen. De formele afhandeling van de aanvraag is over circa twee weken. Wanneer er wordt vastgehouden aan de detailhandel visie die binnen de gemeente wordt uitgevoerd, wordt de aanvraag dus afgewezen.

Bloeiend Hillegom vindt dat je eerder genomen besluiten moet kunnen heroverwegen wanneer blijkt dat in de praktijk een andere insteek beter is. De huidige locatie van de Aldi is geen ideale plek, zeker door het gebrek aan parkeergelegenheid en overlast door bevoorrading. Wij zijn van mening dat de locatie Weerlaan wel een goede locatie is voor het vestigen van de Aldi. Wij zullen het proces rond de aanvraag dan ook volgen en ons blijven inzetten om de vestiging van de Aldi op de Weerlaan mogelijk te maken.