Variant Duinpolderweg idioot plan

  De fractie van Bloeiend Hillegom wijst de nieuwste wegvariant voor de Duinpolderweg met kracht van de hand. De aanleiding voor het toevoegen van deze wegvariant, de zogenoemde Spoorvariant, toe te voegen in het MER-onderzoek is gelegen in de Natuurwetgeving, die niet toelaat dat nieuwe activiteiten in de nabijheid van een beschermd natuurgebied, zoals de Waterleidingduinen, leiden tot extra stikstofdepositie.

» Lees meer