Raadspraak September 2018

De eerste maand van het politieke jaar na het zomerreces zit er weer op. Met een goed uitgeruste fractie en de terugkomst van fractievoorzitter Ria Heemskerk kan Bloeiend Hillegom er weer tegenaan. In de maand september stonden een commissievergadering en een raadsvergadering op de agenda. In de commissievergadering van 6 september werden twee presentaties gehouden over de informatieveiligheid binnen Gemeente

» Lees meer

Jozefpark-ontwikkeling verkeert in impasse

Fractie verzoekt agendering en stelt vragen aan college Omdat er nog steeds geen collegevoorstel is over de plantontwikkeling voor het Jozefpark heeft de fractie van Bloeiend Hillegom verzocht dit onderwerp te agenderen voor een eerstvolgende raadscommissie. Tevens heeft ze schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W (zie hierboven). Zij wil van het college horen hoe de communicatie met de

» Lees meer

Opening HTC jubileum jaar

Zondag waren een aantal leden van Bloeiend Hillegom aanwezig bij de feestelijke opening van het 60 jarig jubileum van de Hillegomse Tennisclub. In de aanwezigheid van genodigden en sponsoren opende de voorzitter Ted Hessling het jubileumjaar. In zijn toespraak bedankte hij alle vrijwilligers voor hun inzet, maar zette daar direct een kanttekening bij: zonder vrijwilligers geen clubgemeenschap. En het aantal

» Lees meer

Variant Duinpolderweg idioot plan

  De fractie van Bloeiend Hillegom wijst de nieuwste wegvariant voor de Duinpolderweg met kracht van de hand. De aanleiding voor het toevoegen van deze wegvariant, de zogenoemde Spoorvariant, toe te voegen in het MER-onderzoek is gelegen in de Natuurwetgeving, die niet toelaat dat nieuwe activiteiten in de nabijheid van een beschermd natuurgebied, zoals de Waterleidingduinen, leiden tot extra stikstofdepositie.

» Lees meer

Nieuw recreatie-/natuurgebied in Vosse- en Weerlanerpolder gereed!

Sinds kort kunnen we genieten van de natuurlijke schoonheid van het veenweidegebied tussen de Oude Weerlaan en de Oosteinderlaan (die nu door fiets- en wandelpaden met elkaar zijn verbonden). Na vele jaren van voorbereiding, grondverwerving, politieke discussies en rechtszaken is het eindelijk zover. Hillegom heeft aan de noordzijde een prachtig recreatie-/natuurgebied gerealiseerd. Een goede mogelijkheid om een ommetje te maken.

» Lees meer

Ondernemersavond Hillegom

  vandaag was er door de Bedrijvencontactfunctionaris van de Gemeente Hillegom, Susan van der Waal, een avond voor ondernemers uit Hillegom georganiseerd. Het doel was de ondernemers te informeren over het parkeerbeleid rondom het centrum en het BIZ (Bedrijveninvesteringszone). De opkomst was buitengewoon hoog: ca. 40 ondernemers waren naar het gemeentehuis gekomen om zich te laten informeren over de 2

» Lees meer

Regio overleg

In het regio overleg wordt er gediscusieerd over de Holland Rijnland (www.hollandrijnland.nl) omgeving en de consequenties voor Hillegom. Om greep te houden op de ontwikkelingen in de streek erg belangrijk. Zo is er een gedachte om o.a. bermen in de streek bloemrijker eruit te laten zien. Ons eigen voorstel hiervoor voor Hillegom wordt nu streekbreed opgepakt. Uiteraard zijn wij hier

» Lees meer

Rondrit Duinpolderweg: zijn we de weg kwijt ?

  Afgelopen donderdag (5 juni) waren raadsleden van omliggende gemeenten uitgenodigd voor een rondrit die in het teken stond van de in Hillegom veel besproken Duinpolderweg. Dit op uitnodiging van de provincie Noord Holland. De raadsleden van Bloeiend  Hillegom waren hierbij allen aanwezig. Tijdens deze rit werd duidelijk dat de provincies Noord- en Zuid-Holland (beide zijn verantwoordelijk en initiatiefnemer) een

» Lees meer
1 2 3