Regio overleg

In het regio overleg wordt er gediscusieerd over de Holland Rijnland (www.hollandrijnland.nl) omgeving en de consequenties voor Hillegom. Om greep te houden op de ontwikkelingen in de streek erg belangrijk. Zo is er een gedachte om o.a. bermen in de streek bloemrijker eruit te laten zien. Ons eigen voorstel hiervoor voor Hillegom wordt nu streekbreed opgepakt. Uiteraard zijn wij hier warm voorstander van, en waar ons voorstel hiervoor in de raad eerder niet succesvol was, gaat Hillegom zich nu hier sterk voor maken. Ook de verbreding van de N207 is aan de orde gekomen. Hillegom gaat samen met Lisse optrekken om de provincie zover te krijgen dat het gedeelte tussen de N205 en de N208 ook 2 baans wordt. Oftewel: trachten de brug breder te maken. Een ander punt dat nog aangestipt werd, was de busverbinding met het station van Hillegom. Lijn 90/92 gaan vervallen, en worden vervangen door lijn 57. Hierdoor is er een heldere route, geen haltering meer bij het station, en de aansluitingen zijn beter met de treinen. Ook de overlast voor de omwonende wordt verminderd. Het is echter wel noodzakelijk om de herinrichting van het stationsplein voortvarend op te pakken. De wethouder kon deze vraag bevestigend beantwoorden.