Schriftelijke vragen: Ontwikkeling Jozefpark

Voor een herontwikkeling van het plangebied Jozefpark heeft de gemeenteraad de volgende kaders vastgesteld: Nota van Uitgangspunten St. Jozefpark (2005), Stedenbouwkundig Kader St. Jozefpark (2012) en Beeldkwaliteitsplan St. Jozefpark (2012). Al langere tijd streeft de Heilige Willebrordus Parochie in samenwerking met Horsman & Co naar een ontwikkeling van haar eigendommen waarbij de Jozefkerk voor Hillegom behouden kan blijven. Uit brieven

» Lees meer

Jozefpark-ontwikkeling verkeert in impasse

Fractie verzoekt agendering en stelt vragen aan college Omdat er nog steeds geen collegevoorstel is over de plantontwikkeling voor het Jozefpark heeft de fractie van Bloeiend Hillegom verzocht dit onderwerp te agenderen voor een eerstvolgende raadscommissie. Tevens heeft ze schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W (zie hierboven). Zij wil van het college horen hoe de communicatie met de

» Lees meer

Schriftelijke vragen: 3e fase N208

Het college van B&W heeft een informatieavond op 16 en 17 februari 2016 voor de aanwonenden georganiseerd voor de derde fase N208 tussen M. Trompstraat en de komgrens met Bennebroek. Tijdens deze avond werden tekeningen van de voorgenomen veranderingen getoond en werd daarop een toelichting gegeven. Door de zeer late toezending aan raads- en burgerleden van de uitnodiging voor deze

» Lees meer