Standpunten

 • Hillegom blijft een zelfstandige gemeente
 • Wij willen dat alle inwoners kunnen wonen in een prettig en veilig Hillegom
 • Behoud van bollengrond en historisch centrum en het verwezenlijken van een aantrekkelijke haven
 • Een evaluatie en verbetering van het huidige afvalbeleid en het creëren van een meldpunt openbare ruimte
 • De burger dient geïnformeerd en actief betrokken te worden bij veranderingen binnen de gemeente en een betere planning van werkzaamheden en voorkomen van onnodig opbreken van wegen
 • Uitgeven wat echt noodzakelijk en financieel verantwoord is, geen lastenverhoging voor de burger
 • Uitbreiden van het aantal betaalbare woningen, met name starters- en seniorenwoningen
 • Zorg, welzijn en jeugdzorg betaalbaar en toegankelijk maken voor iedere burger
 • Aandacht voor arbeidsmigranten
 • Betere faciliteiten op en rondom het station en betere busverbindingen
 • Een ‘Groen Hillegom’, voorkomen van onnodige bomenkap en inzet op beplanting van groen en bomen
 • Inzet op zonnepanelen op daken, geen windmolens en zonneweides binnen Hillegom
 • Het belang van de Hillegommers staat voorop: stimuleren van burgerinitiatieven
 • Economie en toerisme, investeren in lokale projecten
 • Ondernemen, meer mogelijk voor ondernemers
 • Voorzieningen toegankelijk en betaalbaar voor alle inwoners