Vragen over Jozefpark beantwoord

In hun  beantwoording wijst het college van B&W erop dat de samenwerking tussen parochiebestuur en ontwikkelaar Horsman &Co is beëindigd. Volgens het college is er nu sprake van een goede dialoog met het parochiebestuur en zijn beide partijen oplossingsgericht bezig. Zie voor de volledige beantwoording de link hieronder. In een besloten commissievergadering op 14 april zijn de raads- en burgerleden

» Lees meer