Conceptontwerp 30 kilometerzone Prinses Irenelaan wordt aangepast.

In de zomervakantieperiode hebben verschillende bewoners in- en rond de Prinses Irenelaan een informatiebrief van de gemeente ontvangen over het conceptontwerp voor een 30 kilometerzone Prinses Irenelaan. Opvallend in het conceptontwerp is het verwijderen van de zebrapaden. Bloeiend Hillegom heeft de nodige bezwaren tegen het conceptvoorstel. Om inwoners de gelegenheid te geven een zienswijze in te dienen is de afspraak

» Lees meer