Javapand

In de raadsvergadering van 25 maart jongstleden heeft Bloeiend Hillegom de keuze gemaakt om niet mee te gaan met het amendement om de gevel van het Javapand te behouden. Dit is een weloverwogen afweging geweest. Wanneer er nieuwe plannen voor deze plek waren geweest, bijvoorbeeld het bouwen van een appartementencomplex, hadden wij zeker ingestemd om de gevel te behouden. Dit

» Lees meer

Geen zonnepanelen en windmolens in de polder

Bloeiend Hillegom heeft zich tijdens de raadsvergadering van 25 maart uitgesproken over de Uitgangspunten Lokale Energiestrategie en Transitievisie Warmte. In dit stuk wordt er onder andere gezocht naar manieren om duurzaam energie op te wekken, zodat de doelstellingen die de gemeente heeft gesteld behaald kunnen worden. Bloeiend Hillegom vindt het van belang dat er naar gestreefd wordt om op zoek

» Lees meer