Geen zonnepanelen en windmolens in de polder

Bloeiend Hillegom heeft zich tijdens de raadsvergadering van 25 maart uitgesproken over de Uitgangspunten Lokale Energiestrategie en Transitievisie Warmte. In dit stuk wordt er onder andere gezocht naar manieren om duurzaam energie op te wekken, zodat de doelstellingen die de gemeente heeft gesteld behaald kunnen worden. Bloeiend Hillegom vindt het van belang dat er naar gestreefd wordt om op zoek te gaan naar duurzame alternatieven voor het opwekken van energie en dit ook daadwerkelijk te realiseren, maar ook het behoud van het landschap in Hillegom, waaronder de bollenvelden en de polders, vinden wij van belang. Om deze redenen heeft Bloeiend Hillegom aangegeven dat er goed moet worden gekeken op welke plekken in Hillegom duurzame energie kan worden opgewekt en welke plekken hiervoor uitgesloten zouden moeten worden. Bloeiend Hillegom is niet de enige partij die dit van belang vindt. Tijdens de raadsvergadering is er een amendement door de gehele raad aangenomen om een aantal punten uit de Uitgangspunten Lokale Energiestrategie te wijzigen. Het belangrijkste punt uit dit amendement betrof het uitsluiten van de Hollandse Weides en Duurzame Bloementuin, dus bijvoorbeeld de Oosteinderpolder en de eersteklas bollengrond, voor grootschalig opwekken van energie. Dit betekent dat er geen zonneweides, dus velden vol zonnepanelen, en grote windmolens in deze gebieden komen. Kleine initiatieven op deze locaties, zoals zonnepanelen op daken en op en rond de infrastructuur, kunnen wel, na goedkeuring van de raad, in deze gebieden gerealiseerd worden. Door het amendement aan te nemen hebben Bloeiend Hillegom en alle andere partijen uit de Hillegomse politiek duidelijk aangegeven open te staan voor initiatieven met betrekking tot het opwekken van energie, maar niet wanneer dit ten koste gaat van het kenmerkende en voor Hillegom belangrijke landschap. Dat willen wij graag behouden.