Bloeiend Hillegom verzet zich tegen keuze Duinpolderweg

Wat niet verwacht werd, is alsnog gebeurd. De Gedeputeerde Staten van de provincies Noord- en Zuid-Holland hebben gekozen voor een nieuwe wegverbinding naar de Haarlemmermeer die het bedrijventerrein Horst ten Daal (ten noorden van Hillegom) en het net ingerichte natuur- en recreatiegebied Vosse- en Weerlanerpolder doorkruist. De provincies hebben het advies van de projectorganisatie Duinpolderweg (gebaseerd op het advies van

» Lees meer

Bloeiend Hillegom tegen maatregel beperken loonkostensubsidie

Vanwege de forse overschrijding van het budget dat ontstaan is door een toename van mensen met een bijstandsuitkering, werd afgelopen donderdag een raadsvoorstel behandeld om te bezuinigen op de loonkostensubsidie voor arbeidsbeperkten. Werkgevers worden gestimuleerd om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Voor het deel dat deze mensen minder productief zijn, krijgen zij een compensatie van de gemeente

» Lees meer