Bloeiend Hillegom verzet zich tegen keuze Duinpolderweg

Wat niet verwacht werd, is alsnog gebeurd. De Gedeputeerde Staten van de provincies Noord- en Zuid-Holland hebben gekozen voor een nieuwe wegverbinding naar de Haarlemmermeer die het bedrijventerrein Horst ten Daal (ten noorden van Hillegom) en het net ingerichte natuur- en recreatiegebied Vosse- en Weerlanerpolder doorkruist. De provincies hebben het advies van de projectorganisatie Duinpolderweg (gebaseerd op het advies van alle Zuid-Hollandse gemeenten) niet overgenomen. De keuze is gevallen op het tracé van de Adviesgroep “Bereikbaarheid Bollenstreek -Haarlemmermeer”. Kortom, Hillegom wordt WEER de dupe van de bebouwingsdrift van de Haarlemmermeer. Bloeiend Hillegom vindt dit, net als de gemeente Hillegom, onacceptabel. Het enige stuk beschermd natuurlandschap (Vosse- en Weerlanerpolder) zal verdwijnen. Ook zullen er woningen moeten worden gesloopt en zullen bedrijven gedwongen moeten verhuizen (Horst ten Daal) wat ten koste gaat van werkgelegenheid en de economische groei zal belemmeren.
Het doel van de aanleg van deze variant is om de bereikbaarheid van en naar de Haarlemmermeer te verbeteren. Hillegom zal hierbij het kind van de rekening worden. Vlak naast de nieuwe rotonde (Weerlaan – Weerensteinstraat) zal er nog een rotonde moeten komen, waarbij de verwachting is dat dit een negatieve doorstroom op de Weerensteinstraat ten gevolge heeft. Dit los van alle hinder die omwonenden en inwoners recentelijk al hebben gehad. Kortom een worstcase scenario.
Bloeiend Hillegom zal er alles aan gaan doen om de provincies de keuze voor deze zeer nadelige variant te laten heroverwegen.

Volg ons op: https://www.facebook.com/bloeiend.hillegom