Bedankt voor jullie steun!

De gemeenteraadverkiezingen zijn voorbij. Ondanks onze hoop op 4 of 5 zetels, hebben wij er net als vier geleden 3. Dit betekent niet dat wij verslagen zijn! De komende 4 jaar zullen wij er weer tegenaan gaan om de belangen van de inwoners van Hillegom te behartigen. Onze raadsleden hebben routine (Ria Heemskerk en Co Jansen) en jeugdig elan (Anouk

» Lees meer

Bloeiend Hillegom pakt erfpachtkwestie op

In december 2013 is een raadsbesluit  genomen betreffende de verhoging van de erfpacht in Elsbroek. Hierbij werden de woningbezitters geconfronteerd met een fikse prijsstijging. Ondanks pogingen van de woningbezitters om bezwaar te maken en er bij het college op aan te dringen om te komen tot een overgangsregeling, bleek dit tevergeefs.  Bloeiend Hillegom vindt  achteraf bezien, dat de verhoging in

» Lees meer

Stemwijzer Gemeenteraadsverkiezingen

    Stemwijzer o Hillegom moet een zelfstandige gemeente blijven o Het belang van Hillegommers staat voorop o Behoud van Bollendorp en historisch centrum o Lokaal inregelen van zorg en ondersteuning o Een ‘Groen Hillegom’ o Betere faciliteiten op en rondom het station o Uitbreiden van starters- en seniorenwoningen o Proactief handelen m.b.t. jeugdproblematiek o Geen lastenverhoging voor de burgers

» Lees meer