Bloeiend Hillegom actief bij de Kindergemeenteraad

Op woensdag 21 februari vergaderden de twaalf jonge politieke talenten van de Jozefschool, Leerwinkel en Toermalijn tijdens de kindergemeenteraad over vier belangrijke onderwerpen. Zij mochten namelijk beslissen aan welk project zij 2000 euro beschikbaar wilden stellen. Onder leiding van burgermeester Arie van Erk kwam er een echt debat op gang. Verschillende raads- en burgerleden, waaronder Co Jansen van Bloeiend Hillegom,

» Lees meer

Bloeiend Hillegom houdt voet bij stuk in raadsvergadering Duinpolderweg

Donderdag 15 februari jongstleden, was er een extra raadsvergadering voor de gemeenteraad van Hillegom. Deze vergadering had tot doel een zienswijze vast te stellen over het besluit van de provincies Zuid- en Noord-Holland, m.b.t. het voorkeursalternatief een Duinpolderweg (DPW) aan te leggen, genoemd de zuid-variant (VoorKeursAlternatief >VKA) Een zienswijze is een antwoord voor bezwaar. Begin januari is er een werkgroep

» Lees meer

Bloeiend Hillegom levert handtekeningen petitie tegen voorkeurstracé Duinpolderweg in.

Terwijl lokaalpolitiek Hillegom een bar overneemt, kiezers voor zich probeert te winnen in de plaatselijke boekwinkel of zich bezighoudt met andere verkiezingsperikelen, gaat Bloeiend Hillegom onverminderd door met het voorkomen van het voorkeurstracé Duinpolderweg. Via de door Bloeiend Hillegom georganiseerde internetpetitie hebben in totaal 330 Hillegommers hun handtekening gezet tegen het voorkeurstracé dat onze gemeente op laat draaien voor drukke

» Lees meer

Ria Heemskerk spreekt namens alle fracties in bij gemeente Haarlemmermeer

Ria Heemskerk spreekt namens alle Hillegomse fracties in tijdens vragensessie Haarlemmermeer over het voorkeurstracé Duinpolderweg. Op donderdagavond 1 februari heeft Ria Heemskerk een beroep gedaan op de raads- en fractieleden van de Haarlemmermeer betreffende de negatieve gevolgen voor Hillegom van het voorkeurstracé van de Gedeputeerde staten provincies Noord- en Zuidholland betreffende de Duinpolderweg. Indien u geïnteresseerd bent, via onderstaande link

» Lees meer