Initiatiefvoorstel Bloeiend Hillegom leidt tot verbetering Haven

Het door Bloeiend Hillegom genomen initiatief om te komen tot het opwaarderen van de Hillegomse haven heeft tot succes geleid. Het college was bij behandeling van een initiatiefraadsvoorstel van Bloeiend Hillegom nog een geheel andere zienswijze toegedaan. Waar Bloeiend Hillegom voorstander was om een vergunningstelsel in te voeren, naar voorbeeld van de gemeente Teylingen, was het college voorstander van het

» Lees meer

Valt De Zanderij ten prooi aan woningbouw?

  Onlangs bleek dat in een recente studie in opdracht van projectontwikkelaar VB Wonen (opnieuw) wordt gezinspeeld op een omvorming van De Zanderij tot een nieuw woongebied. Hiermee zou tevens een nieuwe auto- en fietsroute vanaf de N208 (weg langs het Fioretti-college) naar het NS-station worden gerealiseerd. De studie bevat varianten hoe deze route tussen de sportvelden en het tennispark

» Lees meer