Bloeiend Hillegom tegen investering van 7 ton voor economische agenda

Op donderdag 9 november werd het raadsvoorstel voor de economische agenda behandeld tijdens de raadsvergadering. In dit voorstel investeren de 5 Bollengemeenten bijna 6 miljoen euro om de economie en het toerisme in de gemeenten een ‘boost’ te geven. Voor de gemeente Hillegom bedraagt de investering ruim 7 ton. Het traject voor de economische agenda loopt al jaren. De deelnemende

» Lees meer

Verbeterd aanzicht van de Haven

In de raad van 12 oktober 2017 is besloten om de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Hillegom 2016 te wijzigen. De wijzigingen houden in dat het verboden is met een vaartuig een ligplaats in te nemen of beschikbaar te stellen op het door het college aangewezen gedeelten van het openbaar water. Tevens kan het college door de wijziging nadere regels stellen

» Lees meer

Verkeersdrukte bij Hillegommerbrug

Er zijn de laatste tijd veel ontwikkelingen rondom de Hillegommerbrug. De gemeenten Haarlemmermeer en Hillegom hebben een pakket van maatregelen aangekondigd die de veiligheid van het langzame verkeer en de doorstroming van het openbaar vervoer zou moeten verbeteren. Tevens worden er maatregelen genomen om de hoeveelheid doorgaand verkeer te verminderen. Bloeiend Hillegom is van mening dat deze maatregelen ervoor zorgen

» Lees meer