Valt De Zanderij ten prooi aan woningbouw?

 

Onlangs bleek dat in een recente studie in opdracht van projectontwikkelaar VB Wonen (opnieuw) wordt gezinspeeld op een omvorming van De Zanderij tot een nieuw woongebied. Hiermee zou tevens een nieuwe auto- en fietsroute vanaf de N208 (weg langs het Fioretti-college) naar het NS-station worden gerealiseerd. De studie bevat varianten hoe deze route tussen de sportvelden en het tennispark kan worden gesitueerd.

Bloeiend Hillegom is zeer verbaasd over het presenteren van deze studie. Bebouwing van dit cultuur-historisch waardevolle zanderijenlandschap met kenmerkende slotenpatroon is immers in strijd met het ruimtelijk overheidsbeleid, zowel lokaal als landelijk. De fractie van Bloeiend Hillegom vraagt daarom in schriftelijke vragen aan het college of dit initiatief bij de gemeente bekend is en of zij op enigerlei wijze betrokken is bij deze studie. Voorts roept zij het college op VB Wonen op de strijdigheid van dit initiatief met het gemeentelijk beleid te wijzen.