Initiatiefvoorstel Bloeiend Hillegom leidt tot verbetering Haven

Het door Bloeiend Hillegom genomen initiatief om te komen tot het opwaarderen van de Hillegomse haven heeft tot succes geleid. Het college was bij behandeling van een initiatiefraadsvoorstel van Bloeiend Hillegom nog een geheel andere zienswijze toegedaan. Waar Bloeiend Hillegom voorstander was om een vergunningstelsel in te voeren, naar voorbeeld van de gemeente Teylingen, was het college voorstander van het opzetten van een Watersportvereniging, zoals dat in de gemeente Lisse het geval is. Na diverse gesprekken met booteigenaren, omwonenden en leden van de Watersportvereniging Lisse, bleek dit geen haalbare kaart, zoals eerder ook Bloeiend Hillegom had geconstateerd.

De wethouder heeft nu de toezegging gedaan alsnog over te gaan op het invoeren van (vaste) ligplaatsen met een daaraan gekoppelde vergunning. Bij dit plan krijgen (plezier)vaartuigen een ligplaats op nummer toegewezen. Ook zullen er acties worden genomen om het ‘beeld’ van de haven te verbeteren. Reeds nu is begonnen met het verwijderen van ‘wrakken’.

Al met al is Bloeiend Hillegom trots op het bereikte resultaat, waarbij er goed naar de belangen van de booteigenaren en omwonenden gekeken is, en de wensen van de gebruikers worden ingewilligd.