Wat hebben wij bereikt? Bomen aan de Vosselaan

Bloeiend Hillegom is twee jaar geleden benaderd door een bewoner van de Vosselaan. Deze bewoner had op een donderdag een brief gekregen van de gemeente over de bomenkap aan de Vosselaan. Op de maandag daarop zouden er 22 bomen gekapt gaan worden.
Bloeiend Hillegom is snel in actie gekomen en heeft contact opgenomen met de wethouder en ambtenaar die over deze zaak gingen. De reden van de bomenkap was volgens hen dat de bomen in zeer slechte staat waren. Dit hebben wij moeten bevestigen, echter was een rigoureuze aanpak zoals hierboven genoemd, wat ons betreft niet de juiste. Nadat er contact is opgenomen met het Hoogheemraadschap zijn wij aan de informatie gekomen dat wanneer de bomen gekapt zouden worden, er in de toekomst geen nieuwe beplanting mogelijk zou zijn. Iets wat de ambtenaar toentertijd wel had toegezegd.
De bewoners van de Vosselaan en de Treslonglaan waren van mening dat de bomenkap een verstoring van het milieu was en dat dit ten koste zou gaan van de vogels die hier huizen. Tevens zou dit een verstoring van de privacy zijn, omdat de oever na de bomenkap helemaal ‘kaal’ zou worden. Bloeiend Hillegom kon zich goed vinden in deze argumenten en heeft zich hier dan ook hard voor gemaakt. Inmiddels zijn we al twee jaar verder en staan de bomen er nog steeds. Wanneer de groenstrook op een zeker moment toch nog aangepakt gaat worden, zal dit in goed overleg met de omwonenden gaan.