Javapand

In de raadsvergadering van 25 maart jongstleden heeft Bloeiend Hillegom de keuze gemaakt om niet mee te gaan met het amendement om de gevel van het Javapand te behouden. Dit is een weloverwogen afweging geweest. Wanneer er nieuwe plannen voor deze plek waren geweest, bijvoorbeeld het bouwen van een appartementencomplex, hadden wij zeker ingestemd om de gevel te behouden. Dit zou voor een bepaalde periode zijn geweest, met uitzicht op het echt behouden van de gevel. Op dit moment is dit niet het geval. De plannen voor de panden tussen Hoofdstraat en Henri Dunantplein zijn in een ver gevorderd stadium, maar voor dat alles is uitgevoerd zijn we zeker vier jaar verder. Daarnaast heeft ook de Albert Heijn, met parkeergarage (deels eigendom van de gemeente), nieuwbouwplannen. Ook dit gaat de nodige jaren duren, denk hierbij aan minimaal vijf jaar. De oude gevel van het Java/Nutsgebouw zou dan al die tijd ergens opgeslagen moeten liggen. Bloeiend Hillegom heeft in de raadsvergadering het voorstel gedaan om de gevel terug te bouwen in het nu voorliggende plan, namelijk de Hoofdstraat en Henri Dunantplein. De afspraak binnen de gemeente is om waar mogelijk het historische karakter van het centrum te behouden en uit te breiden. Wij zijn van mening dat in dit stukje Hillegom deze gevel heel mooi zou passen. Het is dan niet meer op dezelfde plek als waar de gevel nu staat, maar ons voorstel blokkeert de ontwikkelingen op huidige plek niet verder en de gevelelementen die van ‘waarde’ zijn, kunnen direct meegenomen worden. Helaas was de reactie van de overige partijen miniem en heeft de wethouder al direct, zonder enig onderzoek of gesprek met projectontwikkelaar, ons voorstel ter zijde gelegd.