Bloeiend Hillegom zet zich in voor villa Santwyck en veiligheid Wilhelminalaan

Tijdens de afgelopen raadscommissie heeft Bloeiend Hillegom weer een aantal onderwerpen op de agenda gezet die voor de Hillegomse burgers van belang zijn. De sloop van het Java-gebouw gaat ook Bloeiend Hillegom aan het hart. Echter is de staat van dit pand dusdanig deplorabel dat het niet mogelijk is om het pand tegen aanvaardbare kosten van de ondergang te redden. Bloeiend Hillegom wil dat het pand villa Santwyck niet eenzelfde lot ondergaat en wil daarom bijtijds een inspanning van het college om dit karakteristieke pand wel te kunnen behouden. Tijdens de commissievergadering heeft Ria Heemskerk de wethouder hierover bevraagd. De wethouder wist te melden dat het pand en de grond erachter in november 2020 van eigenaar zijn gewisseld. De projectontwikkelaar die Santwyck nu in bezit heeft zich nog niet met zijn plannen bij de gemeente gemeld. De wethouder heeft toegezegd zelf het initiatief te nemen om contact te zoeken met de projectontwikkelaar. Dit naar tevredenheid van Bloeiend Hillegom. Villa Santwyck staat namelijk op de gemeentelijke lijst van karakteristieke panden en geniet daardoor een zekere bescherming. Het pand aan de Wilhelminalaan 1 kent een rijke historie en het is Bloeiend Hillegom een doorn in het oog dat het nu staat te verkrotten. In dezelfde commissievergadering heeft Bloeiend Hillegom vragen gesteld over de verkeersveiligheid op de Wilhelminalaan, dit gesteund door de voltallige oppositie. De verkeersveiligheid op de Wilhelminalaan laat nu al te wensen over. Door de verhuizing van het bedrijf Unidex dat enkele jaren geleden de panden van Bakker in De Zilk heeft overgenomen en nu forse uitbreidingsplannen heeft is het te verwachten dat er een forse toename van vrachtverkeer over de Wilhelminalaan komt. De wethouder erkende de problematiek en heeft aangegeven te zoeken naar een totaaloplossing. Hiervoor wordt een extern bureau ingeschakeld om daar onderzoek naar te doen. De wethouder gaf aan dat het onderzoek het liefst op de korte termijn moet plaatsvinden. Bloeiend Hillegom is content met het komende onderzoek en zal de situatie rond de verkeersveiligheid nauwlettend blijven volgen.