BBH en CDA gaan niet mee in terugplaatsen speeltoestellen.

Eind vorig jaar is er door de gemeenteraad een voorstel aangenomen met betrekking tot spelen en sporten in de buitenruimte. Onderdeel van dit uitvoeringsprogramma is een herziening op de 22 kleine speelplaatsjes die Hillegom rijk is. Een onderzoek had aangegeven dat de speeltoestellen verouderd waren (wat niet wil zeggen dat ze daarmee onveilig zijn) en dat er meer behoefte is aan grotere, meer uitdagende speelplekken voor verschillende leeftijdsgroepen. Een belangrijke voorwaarde om in te stemmen met dit beleid was dat de omwonenden goed zouden worden betrokken in dit proces.

Dat is niet gebeurd!

Omwonenden in vier buurten in Hillegom werden onaangenaam verrast met een brief over het weghalen van de toestellen. Op hetzelfde moment dat de brief bezorgd werd, werd de daad bij het woord gevoegd. Dat dit tot veel ongenoegen en onvrede heeft geleid is vanzelfsprekend. Tijdens de raadsvergadering van 22 april heeft Bloeiend Hillegom samen met een aantal andere partijen om opheldering gevraagd. De wethouder gaf echter aan dat zijns inziens de bewoners alleen zouden worden betrokken bij de herinrichting van het speelplaatsje en dus niet bij de verwijdering. De communicatie had beter gemoeten, vervolgde hij, en daar zou bij de volgende ronde van het verwijderen van speelplaatsjes rekening mee worden gehouden. Bloeiend Hillegom vond dit echter geen bevredigend antwoord. Er is wel degelijk een toezegging gedaan door de toenmalige wethouder met betrekking tot het meenemen van omwonenden in het proces van verwijderen en herinrichten van de speelplaats. Kortom: de uitvoering is niet gegaan zoals was afgesproken en daar mogen inwoners niet de dupe van worden. Bloeiend Hillegom heeft daarop een motie ingediend om binnen een week de speeltoestellen terug te plaatsen. Deze motie werd gesteund door alle oppositiepartijen (Groen Links, Fractie Co Jansen, D66 en VVD).  De coalitiepartijen BBH en CDA steunden de motie echter niet. De coalitiepartijen bleken weinig waarde te hechten aan de eerdere afspraken die zijn gemaakt om de bewoners actief te betrekken bij zowel het verwijderen als herinrichten van de speelplaatsen. Bloeiend Hillegom vindt dat een gemiste kans is. Als de politiek de burgers meer wil betrekken dan was dit wel het moment om dit te laten zien!