Schriftelijke vragen: 3e fase N208

Het college van B&W heeft een informatieavond op 16 en 17 februari 2016 voor de aanwonenden georganiseerd voor de derde fase N208 tussen M. Trompstraat en de komgrens met Bennebroek. Tijdens deze avond werden tekeningen van de voorgenomen veranderingen getoond en werd daarop een toelichting gegeven. Door de zeer late toezending aan raads- en burgerleden van de uitnodiging voor deze

» Lees meer