Bomenkap Vosselaan voorlopig verijdeld

Een voornemen van de gemeente Hillegom om 22 bomen aan de Vosselaan te kappen is door een actie van bewoners en Bloeiend Hillegom voorlopig uitgesteld. Er blijkt geen vergunning te zijn verleend voor de essen, die bij de renovatie van het plantsoen zouden moeten verdwijnen. Ze staan echter op de lijst “waardevolle bomen” en mogen dus niet zomaar gekapt worden.

Rond 24 januari werden aanwonenden van de Vosselaan geïnformeerd over een renovatie van het plantsoen. Hierbij zouden 22 bomen en heesters worden verwijderd. Volgens de gemeente zouden deze bomen, voornamelijk essen, een veiligheidsrisico vormen. De werkzaamheden zouden begin februari van start gaan.

Na benaderd te zijn door bewoners heeft Ria Heemskerk de ‘lijst waardevolle bomen in de gemeente Hillegom’ opgezocht. De gehele bomenrij aan de Vosselaan bleek hierop als beeldbepalende bomen te zijn aangemerkt. Voor het kappen van deze bomen moet eerst een kapvergunning zijn verleend.

Wethouder Anne de Jong bleek niet bereid om de kapwerkzaamheden enige weken uit te stellen. Op aandringen van Ria Heemskerk bij het hoofd van Openbare Werken en overleg met De Meerlanden, die de werkzaamheden heeft opgedragen, constateerde ook de gemeente dat de bomen niet zonder kapvergunning gekapt mogen worden en werd besloten die eerst aan te vragen.

De bewoners hebben nu ook de gelegenheid om tegen het kappen bezwaar te maken en zelf een onderzoek in te stellen of de bomen echt wel zo’n veiligheidsrisico vormen.

Link: Waardevolle bomenlijst in Hillegom.