Variant Duinpolderweg idioot plan

 

De fractie van Bloeiend Hillegom wijst de nieuwste wegvariant voor de Duinpolderweg met kracht van de hand. De aanleiding voor het toevoegen van deze wegvariant, de zogenoemde Spoorvariant, toe te voegen in het MER-onderzoek is gelegen in de Natuurwetgeving, die niet toelaat dat nieuwe activiteiten in de nabijheid van een beschermd natuurgebied, zoals de Waterleidingduinen, leiden tot extra stikstofdepositie.

Dat daarom Hillegomse burgers meer stikstof, fijnstof en geluid zouden moeten accepteren lijkt onze fractie niet logisch. Bovendien doorsnijdt dit nieuwste tracé diverse huizen, goede agrarische bedrijven, hoogwaardige teeltgronden en kassencomplexen.

Overigens staan nut en noodzaak van de Duinpolderweg nog allerminst vast. De Staten van Noord- en Zuid-Holland gaan zich hier binnenkort over beraden. Maar deze nieuwste Spoorvariant moet er naar onze mening beslist niet komen.