Raadspraak September 2018

De eerste maand van het politieke jaar na het zomerreces zit er weer op. Met een goed uitgeruste fractie en de terugkomst van fractievoorzitter Ria Heemskerk kan Bloeiend Hillegom er weer tegenaan. In de maand september stonden een commissievergadering en een raadsvergadering op de agenda.
In de commissievergadering van 6 september werden twee presentaties gehouden over de informatieveiligheid binnen Gemeente Hillegom en werd de evaluatie van HLT Samen gepresenteerd. Als bespreekstukken stonden de bestuursreportage, wijziging loonkostensubsidie en de nieuwbouw van het Integraal Kind Centrum (IKC) op de agenda.
Bloeiend Hillegom was blij met het voorstel om de eerder genomen maatregelen met betrekking tot de loonkostensubsidie terug te draaien. Op 7 december 2017 stemde de raad, met uitzondering van GroenLinks en Bloeiend Hillegom namelijk in met de maatregelen, die ervoor zouden zorgen dat werkgevers die mensen met een arbeidsbeperking in dienst hebben, loonkostensubsidie voor nog maar 25,5 uur per week zouden ontvangen. Hierdoor zouden de mensen die meer willen werken dan 25,5 uur belast worden, omdat hun werkgevers hier geen extra subsidie voor krijgen. Wij zijn blij dat deze maatregelen van tafel zijn en dat mensen met een arbeidsbeperking net als ieder ander het gewenste aantal uur per week kunnen werken.
De bestuursreportage en de het voorstel om 8 miljoen euro uit te trekken voor het IKC werden unaniem als hamerstuk geagendeerd. Dat betekende dat de raadsvergadering van 20 september met alleen maar hamerstukken op de agenda een historisch korte vergadering werd.
In oktober is de raadspraak terug met de nieuwste ontwikkelingen in de Hillegomse gemeentepolitiek.