Nieuw recreatie-/natuurgebied in Vosse- en Weerlanerpolder gereed!

Sinds kort kunnen we genieten van de natuurlijke schoonheid van het veenweidegebied tussen de Oude Weerlaan en de Oosteinderlaan (die nu door fiets- en wandelpaden met elkaar zijn verbonden). Na vele jaren van voorbereiding, grondverwerving, politieke discussies en rechtszaken is het eindelijk zover. Hillegom heeft aan de noordzijde een prachtig recreatie-/natuurgebied gerealiseerd. Een goede mogelijkheid om een ommetje te maken.

Het is een waar genot om per fiets of wandelend de polder in te gaan en verrast te worden door de schoonheid van het landschap, diverse soorten vogels en vergezichten. In dit gebied ervaar je dat Hillegom een dorp is dat haar inwoners ook recreatie en natuur te bieden heeft. We kunnen er trots op zijn dat we dit recreatie-/natuurgebied erbij hebben gekregen en dat het nu goed is ontsloten.

Over een zogenaamd struinpad kan je verder het gebied richting de Ringvaart van de Haarlemmermeer inlopen (met laarzen, want het weiland kan na een regenperiode best drassig zijn). Voor het behoud van de vogelstand lijkt het ons  wel nodig om dit gedeelte tijdens een periode rond het broedseizoen af te sluiten. In de omgeving komen veel pensionstallen en een manege voor en het gebied leent zich goed voor een buitenrit. Zolang er geen goed begaanbare ruiterpaden liggen zal men de paden gebruiken, maar de verharding daarvan lijkt niet goed bestand tegen paardenhoeven.

Het gebied komt in beheer bij het Zuidhollands Landschap en gemeente Hillegom. Zij geven op 20 november a.s. om 20.30 uur een presentatie over het toekomstig beheer van het gebied in het raadhuis van Hillegom.