Bloeiend Hillegom tegen onderzoek naar hoge windmolens

Tijdens de behandeling in de raadsvergadering van 9 december van de Lokale Energiestrategie (LES), heeft Bloeiend Hillegom zich uitgesproken tegen de optie voor onderzoek voor het plaatsen van 270 meter hoge windmolens in Hillegom-zuid. In 2030 moeten gemeenten energieneutraal zijn. Onderzoek geeft aan dat Hillegom dit niet redt door het enkel plaatsen van zonnepanelen op daken. Om de doelstelling te behalen is het noodzakelijk om naast zonnepanelen op daken een andere energiebron aan te wenden. Bloeiend Hillegom onderschrijft de uitgangspunten van de LES maar is van mening dat grote windmolens niet noodzakelijk zijn. De technologische ontwikkelingen gaan dusdanig snel dat er minder ingrijpende alternatieven voorhanden zijn om de doelstelling om in 2030 energieneutraal te kunnen behalen. Om die reden heeft Bloeiend Hillegom een amendement (wijzigingsvoorstel) ingediend om de hoogte van windmolens te beperken tot 30 meter hoogte, wat overigens niet wil zeggen dat dit betekent dat er dan meer windmolens geplaatst zouden moeten worden. De overige partijen steunde het amendement niet, zij willen alle opties openhouden dus ook de optie voor het plaatsen van 270 meter hoge windmolens. Wij vinden dat gigantische windmolens een negatieve impact heeft op het welzijn, landschap, flora en fauna en blijven ons sterk maken voor minder drastische alternatieven.