Meer sporttoestellen in de buitenruimte

Sport- en bewegen is een belangrijk punt in het verkiezingsprogramma van Bloeiend Hillegom. Het zou voor alle inwoners mogelijk moeten zijn om verschillende sporten te kunnen beoefenen, zowel binnen als buiten. Zeker in de tijd van de coronacrisis, waar veel mensen thuis moeten werken en studeren, is gebleken dat sporten essentieel is voor een gezonde levensstijl. Daarnaast neemt het aantal mensen dat geen lid is van een sportclub toe. Ook de gemeente Hillegom wil zich met het plan “Healthy Hillegom” inzetten om onze bewoners meer te laten bewegen. Bloeiend Hillegom heeft daarom tijdens onze algemene beschouwing van de Kadernota een voorstel gedaan om meer sporttoestellen in de buitenruimte te realiseren. Wij denken hierbij aan bijvoorbeeld fitnesapparaten die in parkjes geplaats worden, waar de bewoners gratis en op een tijdstip dat hen uitkomt gebruik van kunnen maken. Zo wordt het ook voor de mensen die niet over de middelen beschikken, of die geen behoefte hebben aan een sport abonnement, mogelijk om aan lichamelijke beweging te doen. Het realiseren van deze sportplekken draagt niet alleen bij aan het promoten van een gezonde levensstijl, maar ook aan het bevorderen van sociale cohesie in de wijken. De wethouder sport ontving ons voorstel enthousiast. Hij vertelde dat de gemeente zich inderdaad wil inzetten voor meer sportplekken en – toestellen in de buitenlucht. Er is tevens al een idee opgeworpen door verschillende (sport)verenigingen en organisaties om dit plan verder uit te werken. Zo zou er bijvoorbeeld een sportroute aangelegd kunnen worden, waar de bewoners door verschillende parken kunnen (hard)lopen en op deze route gebruik kunnen maken van de sporttoestellen die in de toekomst in de parken te vinden zijn. Hoe het plan precies vorm gaat krijgen is nog niet duidelijk, maar zowel Bloeiend Hillegom als de gemeente gaat hiermee aan de slag. Ria Heemskerk sprak met Bollenstreek Omroep over dit idee: https://www.bollenstreekomroep.nl/gymvoorzieningen-in-de…/