Gemeenteraad beveelt burgemeester Arie van Erk aan voor herbenoeming

Persbericht Hillegom, 10 juli 2020 Gemeenteraad beveelt burgemeester Arie van Erk aan voor herbenoeming De gemeenteraad van Hillegom heeft op donderdag 9 juli besloten burgemeester Arie van Erk bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan te bevelen voor herbenoeming. De aanbeveling wordt verzonden aan de commissaris van de Koning, de heer Jaap Smit, die op zijn beurt de

» Lees meer

Kadernota

Afgelopen donderdag werd er in de raadsvergadering gesproken over de kadernota 2021. Hierin worden kaders opgesteld voor uitvoeringsplannen voor 2021. In oktober komt er een begroting, waar deze kadernota de “onderlegger” voor is. Er is in Hillegom een tijd aangebroken waarin er tekorten zijn ontstaan. Dit betekent dat er kritisch moet worden gekeken naar de toekomstige uitgaven. Bloeiend Hillegom pleit

» Lees meer

Bloeiend Hillegom niet meer verder met raadslid Co Jansen

De lokale politieke partij Bloeiend Hillegom heeft het vertrouwen in raadslid Co Jansen opgezegd. Jansen is al geruime tijd raadslid van Bloeiend Hillegom. Zowel bestuur en fractie ziet geen verdere toekomst voor Jansen bij de partij. ‘Bloeiend Hillegom is een lokale partij waarbij het belang van de gemeente Hillegom en haar inwoners voorop staat. De politieke kleur van de fractieleden

» Lees meer

Bloeiend Hillegom tegen windmolens op bollenvelden

Op donderdag 28 mei werd de Hillegomse zienswijze van de concept Regionale Energiestrategie (RES) besproken. Hierin geeft de gemeente haar wensen en bedenkingen aan. Bloeiend Hillegom heeft tijdens de raadsvergadering aangegeven geen duurzame energie te willen opwekken op bollenvelden die van cultuurhistorische waarde zijn. Deze bollenvelden zijn namelijk zowel belangrijk als kenmerkend voor ons dorp. Wij geven de voorkeur aan

» Lees meer

Nieuw Afvalbeleid

De afgelopen raadsvergadering heeft de Hillegomse raad een besluit genomen over het nieuwe afvalbeleid. In 2021 zal het nieuwe afvalbeleid ingaan. De service, zoals u nu gewend bent, zal behouden worden, of zelfs verbeterd worden. Zo gaat het pmd-afval wekelijks opgehaald worden en wordt het gft-afval in de zomermaanden vaker opgehaald. Verder krijgt elk huishouden een afvalbak met een chip

» Lees meer

Bloeiend Hillegom neemt het op voor senioren Plein 28

Bloeiend Hillegom heeft zich begin dit jaar hard gemaakt voor de veranderingen die binnen Welzijnskompas zijn doorgevoerd. Hierdoor konden de kaartclubs en de biljartclub niet meer binnen Plein 28 terecht voor hun activiteiten onder genot van een borreltje. Dit veroorzaakte de nodige commotie in het dorp, waardoor er vragen binnen de raadsvergadering zijn gesteld, zowel door Bloeiend Hillegom als de

» Lees meer
1 3 4 5 6 7 14