Bloeiend Hillegom tegen windmolens op bollenvelden

Op donderdag 28 mei werd de Hillegomse zienswijze van de concept Regionale Energiestrategie (RES) besproken. Hierin geeft de gemeente haar wensen en bedenkingen aan. Bloeiend Hillegom heeft tijdens de raadsvergadering aangegeven geen duurzame energie te willen opwekken op bollenvelden die van cultuurhistorische waarde zijn. Deze bollenvelden zijn namelijk zowel belangrijk als kenmerkend voor ons dorp. Wij geven de voorkeur aan andere locaties waar duurzame energie opgewekt kan worden. De wethouder gaf aan niks te willen uitsluiten, zo ook het gebruik van deze bollenvelden niet.

Een ander punt waar Bloeiend Hillegom zich voor heeft ingezet is het uitsluiten van zowel grote als kleine biomassacentrales op Hillegoms grondgebied. Het opwekken van energie door biomassa lijkt misschien duurzaam, maar is dit zeker niet. Het verbranden van hout zorgt namelijk voor een hoge uitstoot van koolstofdioxide, fijn- en stikstof. Dit is nu juist wat je probeert te voorkomen met het opwekken van duurzame energie. Ook dit wilde de wethouder niet uitsluiten. Hierdoor blijft de mogelijkheid tot het plaatsen van (kleine) biomassacentrales in Hillegom dus open.