Raadsbezoek Brandweer

Dinsdagavond 14 mei had de gemeenteraad van Hillegom een raadsuitje naar Brandweer Hillegom. De raad werd ontvangen door de clustercommandant die kort vertelde waar de brandweer zich allemaal mee bezighoudt. Vervolgens kwam er een aantal vrijwilligers aan het woord. Deze vrijwilligers hebben allemaal een opleiding gedaan om de fijne kneepjes van het vak te leren. Daarnaast werd er verteld dat

» Lees meer

Maartensheem niet alleen meer voor senioren

Het wooncomplex Maartensheem is door STEK overgenomen van Lieven De Key. Daarmee gaat dit complex meer toegankelijk worden voor zoekers op de woninghuurmarkt. Op het complex zijn in het recente verleden meerdere malen vervelende toestanden geweest tussen verschillende bewoners die in de oude woningen met dunne wanden en met weinig parkeergelegenheid wonen. Bloeiend Hillegom heeft het college gevraagd of zij

» Lees meer

Initiatief voor aanleg watertappunten

De fracties van Bloeiend Hillegom, D66 en GroenLinks hebben afgelopen raadsvergadering een motie ingediend met een verzoek aan het college om staatssecretaris Blokhuis te volgen in het Nationaal Preventieakkoord. De staatssecretaris is namelijk met het plan gekomen om door heel Nederland zo’n 1000 nieuwe watertappunten op schoolpleinen aan te leggen. Met het aanleggen van deze watertappunten wordt de jeugd gestimuleerd

» Lees meer

Raadsbezoek naar afvalverwerkingsbedrijven

De gemeente Hillegom moet een nieuw afvalbeleid voor huishoudelijk afval opstellen. Dit moet ervoor zorgen dat het afval per inwoner daalt naar 100 kilogram restafval per persoon per jaar en dat de gemeente 75% afvalscheiding behaalt. Op dit moment is het restafval per inwoner voor Hillegom nog 186 kilogram per jaar. De vraag is: hoe zorgen we voor een daling

» Lees meer

Sloop oude manege

In de raadscommissie van donderdag 7 maart heeft Bloeiend Hillegom wederom vragen gesteld over de sloop van de oude manege. In eerste instantie bleek dat de manage nog niet gesloopt kon worden omdat er asbest aanwezig was. Op verzoek van Bloeiend Hillegom is toen wel het losliggend materiaal en vuil verwijderd. Vervolgens was er het broedseizoen en zaten er vleermuizen

» Lees meer

Solidariteit ver te zoeken!

Nadat in twee raadscommissies het onderwerp Rekenkamercommissie was besproken, stond het onderwerp afgelopen donderdag op de agenda van de Raadsvergadering. Waar ging het ook alweer over? Doordat Noordwijkerhout opgegaan is in de gemeente Noordwijk was het voorstel om samen met de gemeente Lisse op te trekken voor de Rekenkamercommissie. Dit is een onafhankelijk orgaan dat gemeentelijk beleid onderzoekt op recht-

» Lees meer

Coalitiepartijen zien niet het nut van een onafhankelijk onderzoeksorgaan!

In de commissievergadering van 10 januari kwam het onderwerp ‘de Rekenkamercommissie’ naar voren. Dit is een onafhankelijk onderzoeksorgaan dat jaarlijks twee onderzoeken verricht naar de kwaliteit van het uitgevoerde beleid van gemeenten. De Rekenkamercommissie was voorheen actief voor Lisse, Noordwijkerhout en Hillegom. Na de fusie met Noordwijk heeft Noordwijkerhout de samenwerking opgezegd en blijft de Rekenkamer voor de andere twee

» Lees meer
1 2 3 4 5 6 12