Behouden van de gevel van het Java-gebouw

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 4 maart werd er door verschillende partijen een motie ingediend met het verzoek om de gevel van het Java-gebouw te behouden. De raad heeft eerder dit jaar het college verzocht om een onderzoek te doen naar de mogelijkheid om dit pand te behouden. Bloeiend Hillegom heeft in het verleden gepleit om de gevel te behouden, maar is na de bevindingen uit het onderzoek tot de conclusie gekomen dat hier een behoorlijk prijskaartje aan komt te hangen. In de ontwikkeling van Dunantstaete gaat het stuk grond waarop het Java-gebouw staat omgevormd worden tot parkeerplaatsen. Bloeiend Hillegom verwacht dat de ontwikkeling van Dunantstaete, en naar alle waarschijnlijkheid volgt hier ook nog een project van de Albert Heijn en de parkeergarage op, nog vele jaren gaat duren. Nadat de motie door de meerderheid was verworpen, werd er een nieuwe motie ingediend: het college werd verzocht om een onderzoek te doen naar de technische haalbaarheid en de kosten van het afbreken en vervolgens reconstrueren van de gevel. Bloeiend Hillegom is meegegaan in de tweede motie en ziet uit naar de uitkomst van dit onderzoek. Wanneer de historische waarde van de gevel behouden kan worden en dit niet al te grote financiƫle gevolgen heeft, kan Bloeiend Hillegom instemmen met het idee om het pand op een mooie, markante plek te reconstrueren.