Nieuweweg

Afgelopen donderdag stond de aanvraag voor het budget om de Nieuweweg, gelegen naast Den Weeligenberg, aan te pakken. In het plan stond oorspronkelijk een verzoek om 14 drempels aan te leggen, omdat dit volgens de wettelijke richtlijnen nodig is. De omwonenden van de weg hebben bij het horen van deze informatie contact opgenomen met Bloeiend Hillegom. Zij waren van mening dat 14 drempels op deze weg wel erg veel van het goede is. Bloeiend Hillegom is met de omwonenden in gesprek gegaan en op ons advies hebben zij ingesproken tijdens een raadsvergadering. Tevens hebben de omwonenden een gesprek met de wethouder aangevraagd. Dit bleek succes te hebben gehad, want de 14 drempels zijn uit het raadsvoorstel gehaald. Tevens heeft de wethouder, na vragen van Bloeiend Hillegom, toegezegd om ook de andere punten van de omwonenden te bespreken en tot een goed tijdstip van uitvoering te komen, zodat de omwonenden zo min mogelijk hinder van de werkzaamheden ondervinden. In de raad van 4 maart zal deze kredietaanvraag als hamerstuk op de agenda staan en zal de reconstructie in overleg met de omwonenden verder tot uitvoering worden gebracht.