Duurzaamheidsambitie IKC terug naar energieneutraal

In de raadsvergadering van 15 oktober werd er gesproken over de zonnepanelen op het dak van het Integraal Kind Centrum (IKC). Aanvankelijk heeft de gemeente samen met de Sophia Scholen de ambitie uitgesproken om van het schoolgebouw een energieleverend gebouw te maken. Dit betekent dat het gebouw meer energie oplevert dan dat het verbruikt. Tijdens de ontwerpuitwerking, zo’n twee jaar nadat de raad acht ton krediet beschikbaar heeft gesteld voor de bouw van de school, kwam men er toch achter dat de zonnepanelen niet in reële termijn terug te verdienen zijn wanneer er wordt vastgehouden aan de ambitie van een energieleverend gebouw. De Sophia Scholen gaat namelijk minder energie verbruiken dan dat het gebouw levert en komt dan met een overschot te zitten. De Sophia Scholen wil niet de zorg dragen voor het leveren van het overschot aan energie aan andere gebouwen, omdat dit niet hun kerntaak is. Het college heeft daarom voorgesteld om de energieambitie bij te stellen naar energieneutraal. Dit had ook een financiële reden, omdat er geld werd bespaard met een deel van de zonnepanelen dat niet op het dak zou worden gelegd. Bloeiend Hillegom kon weinig goeds in dit voorstel zien. In het IKC zagen wij de uitgelezen kans om vorm te geven aan de duurzaamheidsambities waar wij ons als gemeente aan hebben geconformeerd. Wij betreuren het dat de gemeente en de Sophia Scholen middels dit raadsvoorstel terugkrabbelen van de gemaakte afspraken. Met een motie die samen met een aantal andere oppositiepartijen is ingediend, is het college verzocht om onderzoek te doen naar de mogelijkheden om de door het IKC-gebouw te veel opgewekte energie direct te laten afnemen door Hillegomse inwoners, bedrijven en/of instellingen, zodat het IKC een energieleverend gebouw blijft. De coalitiepartijen konden zich niet vinden in de motie: zij wilden het dakoppervlak wel beschikbaar stellen aan een derde partij, maar vonden het te risicovol om nu al de zonnepanelen die het gebouw energieleverend maken op het dak te leggen. De motie werd dan ook verworpen. Bloeiend Hillegom vindt het een gemiste kans dat de energieambitie bijgesteld wordt. Het nieuwe schoolgebouw had volgens ons een prachtig voorbeeld kunnen zijn hoe de gemeente bezig is om de duurzaamheidsambities te behalen.