Kadernota

Afgelopen donderdag werd er in de raadsvergadering gesproken over de kadernota 2021. Hierin worden kaders opgesteld voor uitvoeringsplannen voor 2021. In oktober komt er een begroting, waar deze kadernota de “onderlegger” voor is.

Er is in Hillegom een tijd aangebroken waarin er tekorten zijn ontstaan. Dit betekent dat er kritisch moet worden gekeken naar de toekomstige uitgaven. Bloeiend Hillegom pleit ervoor om de rekening niet bij de inwoners te leggen: wij willen geen lastenverhoging voor de inwoners in deze toch al zware tijd.

Op dit moment is er gekozen voor een beleidsarme kadernota, dit betekent dat er wordt gekeken naar wat er nodig is, maar met de hand op de knip. Bloeiend Hillegom is van mening dat de focus alleen moet liggen op noodzakelijk onderhoud, maar projecten die uitgesteld kunnen worden, zijn het opnieuw beoordelen waard. Het college gaat de komende maanden de kadernota bekijken en beoordelen en verwacht in september met een overzicht naar de gemeenteraad te komen.

Bloeiend Hillegom ziet graag dat er naar de incidentele uitgaven wordt gekeken, zoals het opnieuw inrichting van het sportpart De Zanderij, waar nu plannen zijn voor een open sportpark. Willen we dit doorzetten, of uitstellen tot een tijd waar Hillegom er financieel beter voor staat? Bloeiend Hillegom is voorstander van de tweede optie: we zouden moeten kijken naar de noodzakelijke uitgaven, zoals een nieuwe accommodatie voor SDO en voor de Jeu de Boules vereniging, maar de andere plannen, zoals het open sportpark, zouden voorlopig uitgesteld kunnen worden. Kortom: er zal gekeken moeten worden naar een realistisch uitgavenpatroon, om op deze manier te streven naar een positief economisch resultaat voor in de toekomst. Bloeiend Hillegom wil hier als oppositie partij graag een constructieve bijdrage in leveren en zal zich hier ook zeker voor inzetten.