Henri Dunantstaete

Gemeente Hillegom is al enige tijd bezig met het opknappen van het centrum.Het nieuwe bouwplan in het centrum, het midden van de Hoofdstraat, heeft de naam Dunantstaete gekregen. De panden tussen Nissa Café en de Keurslager worden hiermee bedoeld. Er moet een prachtige locatie verrijzen in de stijl van het pand waar als laatste de Kindersjop in was gevestigd. Op deze locatie komen appartementen (36) en winkeloppervlak terug, maar dit wordt minder dan het huidige winkeloppervlak en is o.a. bedoeld voor de reeds nu gevestigde winkels. Tevens komt er ruimte voor de bibliotheek die hierheen gaat verhuizen, en komt er een verbinding naar het Henri Dunantplein. Donderdagavond 1 oktober werd er in de raadscommissie een voorstel behandeld waar de gemeenteraad werd gevraagd krediet te verstrekken om het pand Hoofdstraat 120/120A (Stevens) te betrekken bij de centrumplanontwikkelingen. Wanneer het pand bij deze plannen betrokken wordt, past het stedenbouwkundig gezien in de rij panden die onderdeel vormen van plan Dunantstaete. Bloeiend Hillegom is verheugd te horen dat er weer een stukje toegevoegd kan worden aan de centrumplannen. Doordat er minder winkeloppervlak komt, is de kans groot dat de leegstand in het dorp vermindert en worden er nieuwe woningen, die momenteel hard nodig zijn, gerealiseerd. Bloeiend Hillegom is echter kritisch op de lange duur van dit project. In 2019 werd er door de raad mee ingestemd de panden van het Javagebouw en het Witte Boerderijtje aan te kopen door de gemeente, waarna er direct tot sloop over kon worden gegaan. We zijn inmiddels al ruim een jaar verder en de panden staan er nog steeds. Bloeiend Hillegom ziet graag dat er op korte termijn gestart gaat worden met de uitvoering van deze plannen: zowel het slopen van de aangekochte panden als het realiseren van Plan Dunantstaete. We zullen daarom regelmatig de wethouder vragen naar de stand van zaken betreffende dit traject en aandringen op snelle start en uitvoering.