Bloeiend Hillegom wil meer sociale woningbouw

De media hebben de afgelopen weken veel aandacht besteed aan de behandeling van het raadsvoorstel voor een reservering van 4 miljoen euro vanuit de algemene reserves (het spaarpotje van de gemeente) om sociale woningbouw te stimuleren. Dit naar aanleiding van een motie die verleden jaar is aangenomen om een onderzoek te doen naar de mogelijkheden om met dit geld de sociale woningbouw te stimuleren. Bloeiend Hillegom heeft destijds deze motie medeondertekend. Echter, een onderzoek is niet uitgevoerd terwijl dit duidelijk de opdracht was die aan het college is meegegeven. In plaats daarvan heeft alleen een gesprek plaatsgevonden met Stek (de woningbouwcoöperatie). Binnen het huidige besluit kan alleen Stek in aanmerking komen voor een bijdrage als blijkt dat het niet rendabel is om sociale woningbouw te realiseren, bijvoorbeeld door extra kosten die het verduurzamen van woningen met zich meebrengt. Bloeiend Hillegom en de overige oppositiepartijen vinden dit onacceptabel. Ten eerste zijn er al subsidies vanuit het rijk en de provincie waar Stek voor in aanmerking kan komen. Ten tweede worden andere initiatieven om sociale woningbouw te realiseren uitgesloten. En ten derde is het niet nodig om daar een reservering voor te doen, immers moet een aanvraag voor een subsidie aan Stek sowieso langs de gemeenteraad, wat deze reservering onnodig maakt. Ondanks de inhoudelijke argumenten van Bloeiend Hillegom en de andere oppositiepartijen werd het voorstel toch aangenomen. Zowel het CDA en de BBH waren van mening dat het gesprek met Stek gezien kon worden als voldoende onderzoek. Bloeiend Hillegom zal zich blijven inzetten om ook via andere initiatieven sociale woningen te kunnen realiseren. Tevens zullen wij de vinger aan de pols houden met betrekking tot aanvragen in het kader van de reservering van de 4 miljoen. Zie ook het artikel Hillegom investeert 4 miljoen in stimulering sociale woningbouw.