Bloeiend Hillegom doet oproep aan staatssecretaris vanwege het besluit uitnodigingsinterval bevolkingsonderzoek borstkanker te verlengen naar 3 jaar.

Staatssecretaris Blokhuis heeft besloten de periode tussen twee uitnodigingen voor het bevolkingsonderzoek naar borstkanker te verlengen naar maximaal drie jaar. Dit vanwege de druk op de zorg en een tekort aan personeel vanwege de gevolgen van de coronapandemie. Ondanks dat dit buiten de gemeentelijke politiek valt, heeft Bloeiend Hillegom het initiatief genomen door een motie in te dienen om namens de gemeenteraad een signaal af te geven aan de staatsecretaris om het besluit te herzien. Meerdere gemeenten in Nederland hebben ook dit initiatief genomen.

Eén op de zeven vrouwen in Nederland krijgt te maken met borstkanker. Het is van belang om dit vroegtijdig te ontdekken om succesvolle behandeling mogelijk te maken. Het verlengen van bevolkingsonderzoek van 2 naar 3 jaar doet daar afbreuk aan met als risico dat een beginnend stadium van borstkanker niet vroegtijdig ontdekt wordt. Bloeiend Hillegom vindt deze maatregel daarom onacceptabel. Wij erkennen de druk op de zorg, maar juist door in te zetten op preventie voorkom je lange behandeltrajecten. De motie van Bloeiend Hillegom verzoekt de staatsecretaris het besluit bevolkingsonderzoek borstkanker te verlengen naar 3 jaar te herzien. De motie is unaniem aangenomen door de gemeenteraad van Hillegom. Om de motie kracht bij te zetten heeft ieder raadslid een Pink Ribbon bandje ontvangen. De Pink Ribbon is het internationale symbool om betrokkenheid bij borstkanker uit te drukken. Wij hopen door dit initiatief dat de staatssecretaris op het besluit terug zal komen.