Meer aandacht gevraagd voor de emancipatie LHBTI groep

Bloeiend Hillegom heeft afgelopen raadsvergadering meer aandacht gevraagd voor de emancipatie en positieverbetering van de LHBTI groep in de gemeente Hillegom. Dit naar aanleiding van de ophef rondom de anti-homowet in Hongarije en het gegeven dat deze groep nog steeds te maken heeft met geweld en discriminatie. Het gemeentebestuur gaat samen met de raadsleden na het zomerreces onderzoeken op welke manier er meer aandacht gevraagd kan worden voor deze groep en hoe de emancipatie, acceptatie en positie van LHBTI’s verbeterd kan worden in Hillegom. https://www.bollenstreekomroep.nl/meer-aandacht-voor…/