Meer sporttoestellen in de buitenruimte

Sport- en bewegen is een belangrijk punt in het verkiezingsprogramma van Bloeiend Hillegom. Het zou voor alle inwoners mogelijk moeten zijn om verschillende sporten te kunnen beoefenen, zowel binnen als buiten. Zeker in de tijd van de coronacrisis, waar veel mensen thuis moeten werken en studeren, is gebleken dat sporten essentieel is voor een gezonde levensstijl. Daarnaast neemt het aantal

» Lees meer

Bloeiend Hillegom stelt vragen over scooteroverlast

Verschillende inwoners hebben ons benadert over de ervaren overlast van scooterrijders. Met name het verkeersgedrag en het veel te hard rijden van een groep scooterrijders zorgt voor onveilige situaties binnen het dorp. Burgemeester Van Erk, belast met de veiligheid binnen de gemeenten heeft deze vraag beantwoord. Het probleem rond het gedrag van de groep scooterrijders is bekend en heeft de

» Lees meer

Javapand

In de raadsvergadering van 25 maart jongstleden heeft Bloeiend Hillegom de keuze gemaakt om niet mee te gaan met het amendement om de gevel van het Javapand te behouden. Dit is een weloverwogen afweging geweest. Wanneer er nieuwe plannen voor deze plek waren geweest, bijvoorbeeld het bouwen van een appartementencomplex, hadden wij zeker ingestemd om de gevel te behouden. Dit

» Lees meer

Geen zonnepanelen en windmolens in de polder

Bloeiend Hillegom heeft zich tijdens de raadsvergadering van 25 maart uitgesproken over de Uitgangspunten Lokale Energiestrategie en Transitievisie Warmte. In dit stuk wordt er onder andere gezocht naar manieren om duurzaam energie op te wekken, zodat de doelstellingen die de gemeente heeft gesteld behaald kunnen worden. Bloeiend Hillegom vindt het van belang dat er naar gestreefd wordt om op zoek

» Lees meer

Behouden van de gevel van het Java-gebouw

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 4 maart werd er door verschillende partijen een motie ingediend met het verzoek om de gevel van het Java-gebouw te behouden. De raad heeft eerder dit jaar het college verzocht om een onderzoek te doen naar de mogelijkheid om dit pand te behouden. Bloeiend Hillegom heeft in het verleden gepleit om de gevel te behouden,

» Lees meer

Nieuweweg

Afgelopen donderdag stond de aanvraag voor het budget om de Nieuweweg, gelegen naast Den Weeligenberg, aan te pakken. In het plan stond oorspronkelijk een verzoek om 14 drempels aan te leggen, omdat dit volgens de wettelijke richtlijnen nodig is. De omwonenden van de weg hebben bij het horen van deze informatie contact opgenomen met Bloeiend Hillegom. Zij waren van mening

» Lees meer

Hyacinten uitdeelactie

Bloeiend Hillegom sloot het jaar 2020 traditiegetrouw af met de hyacinten uitdeelactie. Het was dit jaar voor de tiende keer dat er bloemen werden uitgedeeld aan de bewoners van de seniorencomplexen in Hillegom. De leden van de partij deelden in totaal 350 vrolijk gekleurde potjes met bloembollen uit aan de bewoners van: Groot Veenenburg, Clusiushof, Romeo en Julia, Bloemhof, Korenbloem

» Lees meer
1 2 3 4 5 11