Presentatie verkiezingsprogramma

  Donderdagavond heeft Bloeiend Hillegom in het gemeentehuis van Hillegom haar verkiezingsprogramma gepresenteerd.Het verkiezingsprogramma met als titel: “Iedereen telt mee”, komt in de kern neer op het belang van Hillegom als gemeente. Burgers van Hillegom moeten minimaal hetzelfde voorzieningen niveau hebben als nu, en liefst meer. Samenwerking met andere gemeenten kan daarbij helpen, maar zeker geen fusie. De financiën van

» Lees meer

Kieslijst Bloeiend Hillegom, 19 maart 2014, toelichting

Bloeiend Hillegom heeft zijn kieslijst in de algemene ledenvergadering van woensdag 18 december 2013 vastgesteld. Twee leden van de huidige fractie hebben plaats gemaakt voor twee nieuwe gezichten binnen de Hillegomsche politiek. Op deze wijze is vernieuwing en kennis samen in één politieke partij samengebracht. Kees van den Aardwegh was de eerste die zich 7 jaar geleden aansloot bij de

» Lees meer

Bloeiend Hillegom brengt geur en kleur voor ouderen

Zaterdag 18 december Rond de Kerstdagen konden weer vele ouderen een bezoekje verwachten van Bloeiend Hillegom voor het uitdelen van heerlijk ruikende hyacinten. Zoals ieder jaar werden de meer dan 300 bewoners van Groot Veenenbrug, Bloemhof, Clusiushof en het mooie nieuwe Bloemswaard met een potje hyacinten opgevrolijkt. Met open armen werd Bloeiend Hillegom ontvangen om hun Kerst- en Nieuwjaarswens aan

» Lees meer

Bloeiend Hillegom houdt het centrum bloeiend !

  Om burgers te betrekken bij de politiek heeft Bloeiend Hillegom zaterdag verse bossen bloemen uitgedeeld. Met deze aktie wil Bloeiend Hillegom het politieke werk onder de aandacht brengen. Tevens werd er door ons gevraagd aan bewoners hoe zij dachten over de fusie/samenwerking met de 5 Bollenstreek gemeenten (Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Teijlingen). De gesprekken waren zeer waardevol voor ons.

» Lees meer

Hoe gaat Hillegom in de toekomst verder ?

De lokale fracties in Hillegom, Bloeiend Hillegom, Hillegom Progressief en Bevolkings Belangen Hillegom  zijn tegen fusie, maar willen wel op bepaalde terreinen meer en intensiever samenwerken! Hoe Hillegom en de andere gemeenten in de Bollenstreek in de toekomst verder zullen gaan is op dit moment de grote vraag. Blijft Hillegom zelfstandig? Gaan wij samen met de gemeenten Noordwijk, Noordwijkerhout, Lisse

» Lees meer

Ontwikkelingen Parkwijk

Woensdag 26 juni  2013 was er een vervolg informatiebijeenkomst in Parkwijk. Deze informatiebijeenkomst had betrekking op de ontwikkeling rond een  nieuw te bouwen zorgcentrum op de plek waar het huidige Parkwijk staat. Het huidige Parkwijk wordt gesloopt omdat het niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd. Hiervoor in de plaats komt een zorgcentrum met ruime  appartementen, een woonkamer,

» Lees meer

Behoud Hertenkamp

Tijdens de kadernota behandeling van 20 juni zijn er diverse bezuinigingsvoorstellen gedaan door het college. Een van deze bezuinigingen betrof het Hertenkamp. Bloeiend Hillegom vond dit geen goede bezuiniging en heeft zich hard gemaakt om deze bezuiniging terug te draaien. Menig Hillegom heeft aan dit park goede herinneringen, de burgers waarderen het park gezien de uitkomsten van het burgerpanel, en

» Lees meer
1 10 11 12