Veel nieuwe gezichten op kieslijst Bloeiend Hillegom

Voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen heeft Bloeiend Hillegom de kieslijst vastgesteld. Bloeiend Hillegom is verheugd een kieslijst te kunnen presenteren met veel nieuwkomers die gemotiveerd en gedreven zijn met als missie de politiek dichtbij de inwoners te brengen en samen met hen te zorgen dat Hillegom een aantrekkelijke gemeente blijft om in te wonen. Ria Heemskerk zal ook bij de komende

» Lees meer

Hyacinten voor senioren

Op zaterdagochtend 18 december heeft Bloeiend Hillegom het jaar traditiegetrouw afgesloten met het uitdelen van hyacinten aan Hillegomse senioren. In deze moeilijke tijd waarbij Nederland weer op slot gaat hoopt Bloeiend Hillegom door middel van de uitdeelactie toch wat gezelligheid te creëren, juist nu waar menig oudere te maken krijgt met de gevolgen van de lockdown. De leden van de

» Lees meer

Kyra Scholtens benoemd tot burgerlid voor Bloeiend Hillegom

Tijdens de afgelopen raadsvergadering van 9 december is Kyra Scholtens benoemd als burgerlid voor Bloeiend Hillegom. Een burgerlid kan deelnemen aan de raadscommissievergaderingen die voorafgaan aan de raadsvergaderingen. Kyra heeft de cursus ‘politiek actief’ gevolgd. Dit is een cursus die door de gemeente Hillegom wordt georganiseerd om geïnteresseerde inwoners kennis te laten maken met de lokale politiek in Hillegom. Deze

» Lees meer

Bloeiend Hillegom tegen onderzoek naar hoge windmolens

Tijdens de behandeling in de raadsvergadering van 9 december van de Lokale Energiestrategie (LES), heeft Bloeiend Hillegom zich uitgesproken tegen de optie voor onderzoek voor het plaatsen van 270 meter hoge windmolens in Hillegom-zuid. In 2030 moeten gemeenten energieneutraal zijn. Onderzoek geeft aan dat Hillegom dit niet redt door het enkel plaatsen van zonnepanelen op daken. Om de doelstelling te

» Lees meer

Milieustraat blijft in Hillegom

Naar aanleiding van het punt aanpassing kapitaalstructuur Meerlanden wat tijdens de raadscommissie van 24 november op de agenda stond, heeft Bloeiend Hillegom vragen gesteld over de toekomst van de Hillegomse milieustraat. Dit vanwege een lopend onderzoek van de Meerlanden naar de mogelijkheden om te komen tot een regionale milieustraat. Op het moment dat de Hillegomse milieustraat werd overgenomen door de

» Lees meer

Bloeiend Hillegom doet oproep aan staatssecretaris vanwege het besluit uitnodigingsinterval bevolkingsonderzoek borstkanker te verlengen naar 3 jaar.

Staatssecretaris Blokhuis heeft besloten de periode tussen twee uitnodigingen voor het bevolkingsonderzoek naar borstkanker te verlengen naar maximaal drie jaar. Dit vanwege de druk op de zorg en een tekort aan personeel vanwege de gevolgen van de coronapandemie. Ondanks dat dit buiten de gemeentelijke politiek valt, heeft Bloeiend Hillegom het initiatief genomen door een motie in te dienen om namens

» Lees meer

Conceptontwerp 30 kilometerzone Prinses Irenelaan wordt aangepast.

In de zomervakantieperiode hebben verschillende bewoners in- en rond de Prinses Irenelaan een informatiebrief van de gemeente ontvangen over het conceptontwerp voor een 30 kilometerzone Prinses Irenelaan. Opvallend in het conceptontwerp is het verwijderen van de zebrapaden. Bloeiend Hillegom heeft de nodige bezwaren tegen het conceptvoorstel. Om inwoners de gelegenheid te geven een zienswijze in te dienen is de afspraak

» Lees meer

Bloeiend Hillegom wil meer sociale woningbouw

De media hebben de afgelopen weken veel aandacht besteed aan de behandeling van het raadsvoorstel voor een reservering van 4 miljoen euro vanuit de algemene reserves (het spaarpotje van de gemeente) om sociale woningbouw te stimuleren. Dit naar aanleiding van een motie die verleden jaar is aangenomen om een onderzoek te doen naar de mogelijkheden om met dit geld de

» Lees meer

Wisseling van de wacht

Op donderdag 15 juli heeft Anouk Dijkshoorn afscheid genomen van de Hillegomse gemeenteraad. Doordat zij haar studie sociologie en politicologie een vervolg geeft in Nijmegen en zij naar Arnhem is verhuisd kan zij niet langer actief als raadslid zijn. Een raadslid moet immers wonen in de gemeente waar je raadslid bent. Anouk wordt opgevolgd door haar vader Maarten Dijkshoorn die

» Lees meer
1 2 3 4 13