Franse balkons: Goed wonen fase 2

Op donderdag 28 april jongstleden vond weer een raadsvergadering plaats. Op de agenda stond onder meer het bestemmingsplan ‘Goed Wonen’. Dit betreft nieuwbouw van 40 sociale huurappartementen aan de Emmastraat, Hofstraat, Julianastraat en de Meerstraat. Op de voorlopige bouwtekeningen van de appartementen was niet zichtbaar of zij alle zouden worden voorzien van een balkon. Bloeiend Hillegom is van mening dat

» Lees meer

Nieuw raadslid voor Bloeiend Hillegom

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 28 april werd Robbert Janssen door burgemeester Arie van Erk beëdigd als raadslid voor Bloeiend Hillegom. Voormalig raadslid Maarten Dijkshoorn heeft, doordat hij benoemd is als wethouder, plaatsgemaakt voor dit nieuwe raadslid. Robbert Janssen, die de komende vier jaar deze functie zal vervullen, is echter niet geheel nieuw in de Hillegomse politiek. In het verleden

» Lees meer

Coalitieakkoord: Met trots vooruit!

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 28 april werden de vier wethouders voor de komende raadsperiode benoemd. Wethouders Anne de Jong (BBH), Jan van Rijn (BBH) en Karin Hoekstra (CDA) keerden terug. Bloeiend Hillegom leverde een nieuwe wethouder, namelijk Maarten Dijkshoorn. Tijdens diezelfde vergadering werd het coalitieakkoord ‘Met trots vooruit!’ gepresenteerd aan de raad. In dit akkoord staan, in hoofdlijnen, de

» Lees meer

Veel nieuwe gezichten op kieslijst Bloeiend Hillegom

Voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen heeft Bloeiend Hillegom de kieslijst vastgesteld. Bloeiend Hillegom is verheugd een kieslijst te kunnen presenteren met veel nieuwkomers die gemotiveerd en gedreven zijn met als missie de politiek dichtbij de inwoners te brengen en samen met hen te zorgen dat Hillegom een aantrekkelijke gemeente blijft om in te wonen. Ria Heemskerk zal ook bij de komende

» Lees meer

Hyacinten voor senioren

Op zaterdagochtend 18 december heeft Bloeiend Hillegom het jaar traditiegetrouw afgesloten met het uitdelen van hyacinten aan Hillegomse senioren. In deze moeilijke tijd waarbij Nederland weer op slot gaat hoopt Bloeiend Hillegom door middel van de uitdeelactie toch wat gezelligheid te creëren, juist nu waar menig oudere te maken krijgt met de gevolgen van de lockdown. De leden van de

» Lees meer

Kyra Scholtens benoemd tot burgerlid voor Bloeiend Hillegom

Tijdens de afgelopen raadsvergadering van 9 december is Kyra Scholtens benoemd als burgerlid voor Bloeiend Hillegom. Een burgerlid kan deelnemen aan de raadscommissievergaderingen die voorafgaan aan de raadsvergaderingen. Kyra heeft de cursus ‘politiek actief’ gevolgd. Dit is een cursus die door de gemeente Hillegom wordt georganiseerd om geïnteresseerde inwoners kennis te laten maken met de lokale politiek in Hillegom. Deze

» Lees meer

Bloeiend Hillegom tegen onderzoek naar hoge windmolens

Tijdens de behandeling in de raadsvergadering van 9 december van de Lokale Energiestrategie (LES), heeft Bloeiend Hillegom zich uitgesproken tegen de optie voor onderzoek voor het plaatsen van 270 meter hoge windmolens in Hillegom-zuid. In 2030 moeten gemeenten energieneutraal zijn. Onderzoek geeft aan dat Hillegom dit niet redt door het enkel plaatsen van zonnepanelen op daken. Om de doelstelling te

» Lees meer

Milieustraat blijft in Hillegom

Naar aanleiding van het punt aanpassing kapitaalstructuur Meerlanden wat tijdens de raadscommissie van 24 november op de agenda stond, heeft Bloeiend Hillegom vragen gesteld over de toekomst van de Hillegomse milieustraat. Dit vanwege een lopend onderzoek van de Meerlanden naar de mogelijkheden om te komen tot een regionale milieustraat. Op het moment dat de Hillegomse milieustraat werd overgenomen door de

» Lees meer

Bloeiend Hillegom doet oproep aan staatssecretaris vanwege het besluit uitnodigingsinterval bevolkingsonderzoek borstkanker te verlengen naar 3 jaar.

Staatssecretaris Blokhuis heeft besloten de periode tussen twee uitnodigingen voor het bevolkingsonderzoek naar borstkanker te verlengen naar maximaal drie jaar. Dit vanwege de druk op de zorg en een tekort aan personeel vanwege de gevolgen van de coronapandemie. Ondanks dat dit buiten de gemeentelijke politiek valt, heeft Bloeiend Hillegom het initiatief genomen door een motie in te dienen om namens

» Lees meer
1 2 3 4 13