Coalitieakkoord: Met trots vooruit!

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 28 april werden de vier wethouders voor de komende raadsperiode benoemd. Wethouders Anne de Jong (BBH), Jan van Rijn (BBH) en Karin Hoekstra (CDA) keerden terug. Bloeiend Hillegom leverde een nieuwe wethouder, namelijk Maarten Dijkshoorn. Tijdens diezelfde vergadering werd het coalitieakkoord ‘Met trots vooruit!’ gepresenteerd aan de raad. In dit akkoord staan, in hoofdlijnen, de plannen voor de komende vier jaar. De drie coalitiepartijen willen voornamelijk aandacht besteden aan de mobiliteitsvisie, omgevingsvisie, woonvisie en energietransitie. Hierbij is communicatie en participatie van essentieel belang. Het coalitieakkoord biedt genoeg ruimte voor de andere partijen om onderwerpen die zij van belang vinden toe te voegen. Tijdens de eerstvolgende raadsvergadering wordt het coalitieakkoord verder besproken en aangevuld.

Het akkoord bouwt voort op de koers die de coalitiepartijen de afgelopen raadsperiode gevaren hebben. Hier zijn tevens nieuwe visies aan toegevoegd. Bloeiend Hillegom heeft als nieuwe coalitiepartij een aantal onderwerpen aangesneden die zij extra van belang vinden, zoals het opknappen van de Haven, zorgen voor veilige wegen, een betere doorstroom en nog meer de nadruk leggen op bewonersparticipatie door de inwoners vroegtijdig te betrekken bij de plannen van de gemeente. Onze nieuwe wethouder Maarten Dijkshoorn heeft deze portefeuilles op zich genomen en gaat zich hard inzetten om deze plannen te realiseren.