Franse balkons: Goed wonen fase 2

Op donderdag 28 april jongstleden vond weer een raadsvergadering plaats. Op de agenda stond onder meer het bestemmingsplan ‘Goed Wonen’. Dit betreft nieuwbouw van 40 sociale huurappartementen aan de Emmastraat, Hofstraat, Julianastraat en de Meerstraat. Op de voorlopige bouwtekeningen van de appartementen was niet zichtbaar of zij alle zouden worden voorzien van een balkon. Bloeiend Hillegom is van mening dat ieder nieuw te bouwen appartement moet zijn voorzien van een balkon. Dit kan ook volstaan met een zogenaamd ‘Frans balkon’, zodat men toch de mogelijkheid heeft een deur open te zetten. In de commissie voorafgaande aan deze raadsvergadering, heeft Bloeiend Hillegom hier vragen over gesteld. Het antwoord was, dat dit zelfs een basiseis van Stek betreft bij de komende aanbesteding voor Goed Wonen fase 2. Bloeiend Hillegom was zeer tevreden met dit antwoord. In de toekomst zullen wij dit goed blijven volgen, niet alleen bij dit project, maar ook bij de projecten die nog zullen volgen.