Hillegom heeft een watersportvereniging!

De haven van Hillegom was de laatste jaren niet echt een mooi stukje Hillegom. Veel inwoners spraken hier hun ongenoegen over uit en plaatsten hierover berichten via Facebook. Fractievoorzitter en Raadslid Ria Heemskerk van Bloeiend Hillegom las dit ook en ging op onderzoek uit door meerdere mensen hierover aan te spreken. Er bleken zeven personen te zijn die zich wilden inzetten om een meer geordend aangezicht aan de Haven te krijgen. Voorts bleek, dat de gemeente graag zag dat er een particuliere groep de zorg over de haven op zich wilde nemen. En zo kwam onlangs Watersportvereniging Hillegom (WSV Hillegom) tot stand. Dat was de eerste stap, maar voordat deze vereniging echt aan de gang kon gaan moesten er nog méér stappen gezet worden. Door en na communicatie met de gemeente door Ria Heemskerk bestaat sinds 1 juli jongstleden genoemde watersportvereniging. Belangstellenden konden zich aanmelden via de website. Om een vaartuig aan de Haven te kunnen plaatsen wordt lidmaatschapsgeld ten bate van de watersportvereniging gevraagd en kan per huishouden één vaartuig aan de haven op een vaste plek aangelegd worden. Er is een havenmeester die erop toe gaat zien dat alle vaartuigen zich aan de spelregels houden, maar ook dat de vaartuigen er uitzien zoals door de Hillegomse gemeenteraad is vastgesteld. Wanneer één en ander goed geregeld is en een ieder zich aan de afspraken houdt is het zeer waarschijnlijk dat er binnen enkele jaren ook aan sanitaire voorzieningen gedacht kan worden, zodat de Hillegomse haven steeds mooier en professioneler wordt.

Op naar een aantrekkelijker haven van Hillegom!