Vrijgeven krediet 3e fase N208

Bloeiend Hillegom heeft 7 juli tegen gestemd bij het vrijgeven van krediet voor de derde fase herinrichting N208. De motivatie is dat de verkeersveiligheid niet verhoogd wordt bij de voorgestelde aanpak. En dit was de nu juist de hoofdreden van de miljoenen kostende operatie om het gehele Hillegomse deel van de N208 te herinrichten.  En het is ook een zorg

» Lees meer

Snel internet in het buitengebied

De inwoners van de Vaart hebben uitgesproken dat het probleem met het ‘trage internet’ opgepakt zou moeten worden. Het project Noorder Leidsevaart, waarbij het weggedeelde van de Vaart wordt aangepast, is een mooie gelegenheid om dit probleem te verhelpen. Bloeiend Hillegom heeft tijdens een schouw en een Commissie vergadering bij wethouder de Jong er op aangedrongen dat het van economisch

» Lees meer

Vragen over Jozefpark beantwoord

In hun  beantwoording wijst het college van B&W erop dat de samenwerking tussen parochiebestuur en ontwikkelaar Horsman &Co is beëindigd. Volgens het college is er nu sprake van een goede dialoog met het parochiebestuur en zijn beide partijen oplossingsgericht bezig. Zie voor de volledige beantwoording de link hieronder. In een besloten commissievergadering op 14 april zijn de raads- en burgerleden

» Lees meer

Schriftelijke vragen: Ontwikkeling Jozefpark

Voor een herontwikkeling van het plangebied Jozefpark heeft de gemeenteraad de volgende kaders vastgesteld: Nota van Uitgangspunten St. Jozefpark (2005), Stedenbouwkundig Kader St. Jozefpark (2012) en Beeldkwaliteitsplan St. Jozefpark (2012). Al langere tijd streeft de Heilige Willebrordus Parochie in samenwerking met Horsman & Co naar een ontwikkeling van haar eigendommen waarbij de Jozefkerk voor Hillegom behouden kan blijven. Uit brieven

» Lees meer

Schriftelijke vragen: 3e fase N208

Het college van B&W heeft een informatieavond op 16 en 17 februari 2016 voor de aanwonenden georganiseerd voor de derde fase N208 tussen M. Trompstraat en de komgrens met Bennebroek. Tijdens deze avond werden tekeningen van de voorgenomen veranderingen getoond en werd daarop een toelichting gegeven. Door de zeer late toezending aan raads- en burgerleden van de uitnodiging voor deze

» Lees meer

Stand van zaken na de verkiezingen

Van onze fractievoorzitter Ria Heemskerk: Zoals u van ons mag verwachten hebben wij de ‘stem’ van Bloeiend Hillegom regelmatig laten horen. Gelukkig wordt deze stem niet alleen in de Gemeenteraad zelf gehoord, maar ook steeds meer daarbuiten. Onder andere in menig persbericht kunt u lezen dat wij vragen stellen en inspelen op zaken die volgens inwoners fout gaan. Uiteraard is

» Lees meer

Bloeiend Hillegom brengt geur en kleur voor ouderen

Zaterdag 18 december Rond de Kerstdagen konden weer vele ouderen een bezoekje verwachten van Bloeiend Hillegom voor het uitdelen van heerlijk ruikende hyacinten. Zoals ieder jaar werden de meer dan 300 bewoners van Groot Veenenbrug, Bloemhof, Clusiushof en het mooie nieuwe Bloemswaard met een potje hyacinten opgevrolijkt. Met open armen werd Bloeiend Hillegom ontvangen om hun Kerst- en Nieuwjaarswens aan

» Lees meer
1 8 9 10