Kieslijst Bloeiend Hillegom, 19 maart 2014, toelichting

Bloeiend Hillegom heeft zijn kieslijst in de algemene ledenvergadering van woensdag 18 december 2013 vastgesteld. Twee leden van de huidige fractie hebben plaats gemaakt voor twee nieuwe gezichten binnen de Hillegomsche politiek.

Op deze wijze is vernieuwing en kennis samen in één politieke partij samengebracht.

Kees van den Aardwegh was de eerste die zich 7 jaar geleden aansloot bij de start van Bloeiend Hillegom. Nu, na 4 jaar raadslidmaatschap, gaat Kees het wat rustiger aan doen. Met zijn 73 jaar, is Kees één van de oudst zittende raadsleden en het enige raadslid met agrarische kennis. Op deze leeftijd en nog steeds werkzaam in de agrarische sector, heeft Kees besloten plaats te maken voor nieuwe mensen! Kees maakt plaats, maar als nummer 7 op de kieslijst, blijft hij Bloeiend Hillegom met raad en daad bij staan. Hij zal tevens als spraakbaak dienen voor zijn collega’s in de bollen- bloemen- en vaste plantenteelten als vertegenwoordiger voor het buitengebied.

Ook Robbert Janssen(42), heeft de keuze gemaakt een stapje terug te doen. Robbert heeft een jong gezin en vindt het tijd om de prioriteiten te verleggen. Hij maakt zijn huidige zittingsperiode in de gemeenteraad af. Robbert zal, als nummer 6 op de kieslijst, Bloeiend Hillegom blijven steunen, ook als bestuurslid.

De nieuwe mensen die voor Bloeiend Hillegom op de kieslijst staan, zijn Chris Weijers, Aart van Heusden en Marcel Sanders op respectievelijk de 5e, de 3e en de 4e plek. Wanneer u Bloeiend Hillegom steunt met de verkiezingen van 19 maart aanstaande, is de kans groot dat u hen allen terug zult zien in de nieuwe gemeenteraad.

Het verkiezingsprogramma van Bloeiend Hillegom kunt u binnenkort vinden op onze website

Steun ons op 19 maart: IEDEREEN TELT MEE – STEM LIJST 2