Motie Elsbroeker Park niet aangenomen door de raad

Deze motie werd ingediend  door Bloeiend Hillegom omdat naar ons idee niet geheel aan de kaders is voldaan van de raad en om recht te doen aan de inspraakreacties van de burgers die (naar zo lijkt het) niet voldoende werden gehoord.

De motie kreeg wel de steun van D66 en Hillegom Progressief maar dat was niet genoeg.

In de veiligheidsmonitoren vanaf 2008 en in het veiligheidsbeleid 2011- 2014 wordt bij het hoofdstuk “Sociale Veiligheid”  gepleit voor verlichting naast zichtlijnen en groen beheer.

Zichtlijnen zijn belangrijk, maar dan moet er wel licht zijn, en daarvoor was met name deze motie.

Ook in het kader van de criminaliteitsbestrijding wordt door de (wijk)politieagenten verlichting node gemist om hun werk nog effectiever uit te kunnen voeren. Voor de vele ouderen en minder validen, die ook graag gebruik van dit park willen maken, is het belangrijk dat het park vrij en onbelemmerd wordt. Naar de mening van Bloeiend Hillegom, mag dat niet bemoeilijkt worden omdat er net iets te kort budget  zou zijn.

De herinrichting is de gelegenheid om dit te regelen en op dit moment zijn de kosten dan lager dan wanneer zou blijken dat dit op een later moment toch noodzakelijk zou moeten zijn.

Het college heeft toegezegd, in de beantwoording op de inspraakreacties, om te gaan handhaven op fietsen en brommen in het park.

Bloeiend Hillegom wacht dat af en zal dan ook kijken of deze handhaving uitgevoerd wordt. Dit ook in aansluiting op de inspraakbeantwoording en waarbij ook de overtredingen met honden (loslopen en het opruimen van uitwerpselen) niet vergeten wordt.